Public Register

(in Slovak)

IČO53812565 Platnosť od: 29.05.2021 
Plné menoSpace scAvengers s. r. o. Platnosť od: 29.05.2021 
Adresa sídlaBrusnicova 5384/33, 90027, Bernolákovo, Slovenská republika Platnosť od: 25.06.2022 
Právna formaSpoločnosť s ručením obmedzeným Platnosť od: 29.05.2021 
Dátum vzniku29.05.2021  
Predmet činnostiVýskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied Platnosť od: 29.05.2021 
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Platnosť od: 29.05.2021 
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Platnosť od: 29.05.2021 
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky Platnosť od: 29.05.2021 
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Platnosť od: 29.05.2021 
Prenájom hnuteľných vecí Platnosť od: 29.05.2021 
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Platnosť od: 29.05.2021 
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby Platnosť od: 29.05.2021 
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce Platnosť od: 29.05.2021 
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Platnosť od: 29.05.2021 
Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií Platnosť od: 29.05.2021 
Fotografické služby Platnosť od: 29.05.2021 
Štatutárny orgánKonateľ
Michal Mlatiček
Palkovičova 212/6, 82108, Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika Platnosť od: 29.05.2021 
Konateľ
Mgr. Tomáš Balog, PhD.
Brusnicová 5384/33, 90027, Bernolákovo, Slovenská republika Platnosť od: 29.05.2021 
Konateľ
Ing. Marek Gebura, PhD.
Janka Alexyho 1864/3, 84101, Bratislava – mestská časť Dúbravka, Slovenská republika Platnosť od: 30.11.2021 
Zainteresovaná osobaSpoločník v.o.s. / s.r.o.
Mgr. Tomáš Balog, PhD.
Brusnicová 5384/33, 90027, Bernolákovo, Slovenská republika Platnosť od: 29.05.2021 
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Ing. Marek Gebura, PhD.
Janka Alexyho 1864/3, 84101, Bratislava – mestská časť Dúbravka, Slovenská republika Platnosť od: 21.12.2021 
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Michal Mlatiček
Palkovičova 212/6, 82108, Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika Platnosť od: 21.01.2022 
Konečný užívateľ výhodIng. Marek Gebura, PhD.
Štát pobytu: Slovenská republika
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 24.05.1984  Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov predstavuje najmenej 25 %Platnosť od: 15.07.2022 Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov, vrátane akcií na doručiteľa, predstavuje najmenej 25 %Platnosť od: 15.07.2022 Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, alebo v prospech ktorej právnická osoba vykonáva svoju činnosťPlatnosť od: 15.07.2022 Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnostiPlatnosť od: 15.07.2022 Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena Platnosť od: 15.07.2022 
Mgr. Tomáš Balog, PhD.
Štát pobytu: Slovenská republika
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 29.01.1987  Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov predstavuje najmenej 25 %Platnosť od: 29.05.2021 Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov, vrátane akcií na doručiteľa, predstavuje najmenej 25 %Platnosť od: 29.05.2021 Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnostiPlatnosť od: 29.05.2021 Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba predtým neuvedená, ktorá ovláda právnickú osobu iným spôsobomPlatnosť od: 29.05.2021 Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena Platnosť od: 29.05.2021 
Michal Mlatiček
Štát pobytu: Slovenská republika
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 04.06.1984  Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov predstavuje najmenej 25 %Platnosť od: 29.05.2021 Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov, vrátane akcií na doručiteľa, predstavuje najmenej 25 %Platnosť od: 29.05.2021 Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnostiPlatnosť od: 29.05.2021 Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba predtým neuvedená, ktorá ovláda právnickú osobu iným spôsobomPlatnosť od: 29.05.2021 Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena Platnosť od: 29.05.2021 
Oprávnenie konaťV mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne. Platnosť od: 29.05.2021 
Základné imanieVýška základného imania: 5 000,00 EUR Platnosť od: 29.05.2021 
Výška splateného imania: 5 000,00 EUR Platnosť od: 29.05.2021 
VkladyZainteresovaná osoba: Ing. Marek Gebura, PhD.
Typ vkladu: (peňažný vklad)
Výška vkladu: 1 666,00 EUR Platnosť od: 21.12.2021 
Zainteresovaná osoba: Mgr. Tomáš Balog, PhD.
Typ vkladu: (peňažný vklad)
Výška vkladu: 1 667,00 EUR Platnosť od: 21.12.2021 
Zainteresovaná osoba: Michal Mlatiček
Typ vkladu: (peňažný vklad)
Výška vkladu: 1 667,00 EUR Platnosť od: 21.12.2021 
Zdroj údajov  
Názov zdrojového registraObchodný register  
Registrový úradMestský súd Bratislava III Platnosť od: 29.05.2021 
Registračné čísloSro/153004/B Platnosť od: 29.05.2021 
Dátum aktualizácie údajov06.08.2023  

Zdroj údajov o štatistických kódoch

Register organizácii ŠÚ SR  
Hlavná ekonomická činnosť72190 – Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied  
ESA201011002 – Národné súkromné nefinančné korporácie  
Dátum aktualizácie štatistických kódov15.06.2021

Space scAvengers is currently raising investments for Pre-seed round

X